Result Details

Ania Radomska and tyron (XT3039160)

Sopot, Poland (7/24/2016)

Throw N Go Level Two