The Kai Bear

Teams

Laura Slusher and Kai
Troy Mool and Kai
Jason Rigler and The Kai Bear
Brice Leidy and The Kai Bear
Dale Brannock and The Kai Bear
Kyle Mjoen and The Kai Bear
Kyle and The Kai Bear
Karrie Schwan and The Kai Bear