Result Details

Robert KoƂodziejski and Buzz (XT9918198)

Warsaw, Poland (9/1/2018)

Throw N Go Level Two