Result Details

BadA$$ Pointy Dog (T14399205)

New Brighton, MN, US (8/9/2020)

Frizgility Level One